...

Pomocný slovník pojmov v interiérovom dizajne

Pomocný slovník pojmov v interiérovom dizajne

POMOCNÝ SLOVNÍK

 • Interiér – horizontálne uzavretý priestor vymedzený obvodovým murivom
 • Dizajn – umenie vymyslieť a navrhnúť zmyselný objekt – koncept – riešenie v akejkoľveksfére, umenie doladenia farebosti a domyslenia funkčnosti
 • Home staging – profesionálna služba, zahŕňajúca doladenie interiéru z estetického hľadiska;dekorovanie pre účely fotografovania a následnej ponuky nehnuteľnosti; dodanie atraktivity riešenému priestoru pomocou hry farieb a tvarov, materiálov a pod.
 • Realizácia – proces zabezpečenia dodávky materiálu, zariaďovacích predmetov, stavebnýchprác a manažmentu ľudských zdrojov za účelom vyhotovenia diela
 • Projekt – v stavebnej sfére súhrnná dokumentácia k navrhovanému objektu, zahrňujúcajednotlivé profesijné technické výkresy. Prevádza sa vo viacerých stupňoch (pre stavebné povolenie, realizačný projekt…) podľa požiadavky investora.
 • Štúdia – je v rámci komplexného projektu prvou a najjednoduchšou zložkou, ktorávyobrazuje požiadavky na formovanie hmoty, farebnosť a materiálové zloženie podľa predstavy investora. Cieľom vypracovania štúdie je zvizualizovanie predstavy klienta.
 • Rekonštrukcia – predĺženie životnosti stavby vhodným stavebným zásahom a aplikáciouvybraných materiálov, ktoré zaručia zvýšenie kvality vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia objektu.
 • Architektúra – je vedou a zároveň umením, zaoberajúcim sa návrhom objektov, súborovobjektov a riešením dispozície priestoru. Je významných ukazovateľom kultúry a vývoja v danej lokalite.
 • Dielo – individuálny výtvor s umeleckou hodnotou. Je duševným vlastníctvom autora.
 • Výroba na mieru – sprostredkovanie výroby po vytvorení dizajnu diela šitého na mieruklientovi. Napr. v nábytkárstve to môže byť sedacia súprava, kuchynská linka, kreslá, vstavaná skriňa, komoda atď.
 • Dispozícia – je funkčné rozdelenie priestoru podľa daností objektu.
 • Pôdorys – je vyobrazenie predmetu/priestoru v 2D nákrese z pohľadu zhora.
 • Zdravotechnika – zahrňuje najdôležitejšie inštalácie v objekte – rozvody pitnej vody, rozvodypožiarnej vody, prípojky, kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, zariaďovacie predmety (wc, umývadlo, bidet, sprchový kút, vaňa, pisoár…).
 • Sanita – zahŕňa objekty hygienického zázemia – wc, umývadlo, bidet, sprchový kút, vaňa,pisoár, armatúry
 • Denná a nočná časť – funkčné rozdelenie objektu podľa režimu užívateľa
 • Zastavaná plocha – plocha ohraničená pravouhlými priemetmi vonkajšieho líca zvislýchkonštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny.
 • Obytná plocha – je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností.
 • Úžitková plocha – súčet podlahových plôch objektu (výnimkou sú spevnené plochy balkónov,terás, prečnievajúce konštrukcie a pod.)
 • Príslušenstvo domu – tu patria vedľajšie miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárskefunkcie alebo slúžia na osobnú hygienu.
 • Rez – v architektúre slúži pre zobrazenie vnútorných priestorov objektu. Je to zobrazeniepredmetu pretnutého myslenou (obvykle rovinnou) plochou rezu.
 • Situácia – v stavebníctve rieši a vyobrazuje osadenie stavby v rámci vybraného pozemku.
 • Pohľad – v architektúre je to zobrazenie vybranej časti priestoru v smere pohľadu nakonštrukciu spredu

Kontaktujte nás

Pracovné hodiny

Stretnutie je potrebné dohodnúť vopred, aby sme sa Vám mohli plnohodnotne venovať.

Mohlo by vas zaujimať

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.