...

Presná predstava o nákladoch: Pozrite si náš cenník pre interiérový dizajn a výrobu nábytku na mieru

Získajte jasné informácie o cenách našich služieb. Náš cenník vám pomôže plánovať a realizovať vaše interiérové projekty s presnosťou a transparentnosťou.

INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA KOMPLET

od 25€ / m2 bez dph

Výsledkom je vytlačená a elektronická forma diela – projektu – pripravená ako podklad pre realizačnú firmu

REALIZAČNÝ PROJEKT NA KĽÚČ

od 45€ / m2 bez dph

Ak sa chystáte zrekonštruovať Vašu súčasnú nehnuteľnosť prípadne kompletne zariadiť holostavbu/holobyt je potrebné si nechať vypracovať ,,realizačný projekt,,. Tento projekt zohľadňuje technické dáta nového a súčasného stavu. Jeho súčasťou sú technické výkresy podláh, podhľadov, obkladov, dlažieb, nábytkov, rozmiestnenia svietidiel a zásuviek a pod.
Realizačný projekt, Vám šetrí čas aj peniaze, pretože o celý projekt sa postaráme za Vás. Každý návrh, každú zmenu riešime s Vami a potvrdzuje sa každý ďalší krok realizácie.

Pýtate sa prečo? Ak máte daný projekt vyhotovený, budete presne vedieť koľko a aký druh tovaru sa bude kupovať. Ako a z akého materiálu Vám bude stolár realizovať výrobu nábytku. Pri riešení obkladov budete presne vedieť, aké množstvo sa bude kupovať a ako bude obklad či dlažba rozložená. Realizačný projekt je potrebný pre stavebníka, aby vedel, akým postupom a z akého materiálu má zrekonštruovať Vašu nehnuteľnosť.

Výsledkom realizačného projektu je vytlačená a elektronická forma diela – projektu, príprava projektu na základe interiérovej štúdie a odovzdanie komplexného diela (riešených priestorov) podľa odsúhlasenej interiérovej štúdie = môžete sa sťahovať

Návrh interiéru vs. Realizačný projekt

Nemýľte si ,,Návrh interiéru,, a ,,Realizačný projekt,,.
Návrh interiéru – interiérová štúdia slúži na vytvorenie obrazu o novom stave.
Realizačný projekt hovorí, ako sa má daný návrh interiéru reálne a technicky zhotoviť.

V cene návrhu je 2x možná úprava projektu pred odsúhlasením a po odsúhlasení návrhu máte nárok ešte na malú úpravu v rámci farebnosti materiálov či napríklad zmeny rozmerov nábytku. Zmena dispozície, alebo všeobecnej zmeny projektu oproti pôvodnému sa počíta ako úplne nový návrh, ktorý nie je v cene.

ROZPOČET, ADMINISTRATÍVNE ÚKONY A FAKTURÁCIE

od 150 € bez dph

cena záleží od náročnosti projektu

Ostatné služby

Kladačské plány obkladu a dlažieb

50 - 100 €

Technické výkresy nábytkov na mieru

100 – 200 €

Projekt elektrifikácie interiéru

200 – 300 €

Projekt vody

100 - 150 €

Projekt kúrenia

100 – 200 €

Výkaz výmer

100 €

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.